Termes i Condicions

Acceptant el pressupost vostè està d'acord en acceptar els següents termes i condicions.

Formes de pagament

La forma de pagament dels serveis de Toni Mundina és per transferència bancària tret que s'especifiqui una altra forma en el pressupost.

Condicions Generals

Vostè expressament entén i accepta que Toni Mundina no serà responsable de cap dany directe, indirecte, accidental o especial, que tingui com a conseqüència danys i perjudicis, incloent danys per pèrdua de beneficis, dades o altres pèrdues intangibles resultants del mal ús o de la incapacitat per utilitzar el Servei.

Condicions particulars de contractació

Són d'aplicació les presents Condicions generals i mitjançant el mateix l'usuari accedeix i / o està d'acord amb les següents clàusules o requisits particulars:

• Els projectes realitzats sota la plataforma Oleoshop es realitzarà a partir de les plantilles que aporta la plataforma, personalitzant per al client mitjançant codi CSS.
• La creació i introducció de continguts reals de bloc, així com la creació i introducció de continguts reals de l'agenda d'esdeveniments serà realitzada pel client tret que s'especifiqui el contrari en el pressupost.
• El contingut dels articles, així com els preus i fotografies dels articles seran aportades pel client.
• En el cas de projectes d'e-commerce, Toni Mundina realitzarà la creació i pujada dels primers productes (50 productes aprox.), la resta de la creació i pujada d'articles ha de fer el client tret que s'especifiqui el contrari en el pressupost.
• El pressupost signat implica l'acceptació de les condicions, de la mateixa manera, el pagament de la primera factura inicial implica l'acceptació del pressupost.
• Queda fora del pressupost tot el material gràfic i audiovisual (fotografies, àudio, vídeos, etc ... amb drets d'autor si es necessitaran per al desenvolupament del projecte)
• El client haurà d'aportar tots els textos del lloc web, arxius externs i les seves traduccions en el cas que correspongui.
• Preus IVA no inclòs